Beeld- of Taaldenker?

Beeld- of Taaldenker?

Wat is dat?
En waarom moeten we dat weten voor het leren en studeren?

Denk je aan een blad die van de boom is gevallen (beeld) of aan het woord BLAD met de letters B L A D (taal) als ik je vraag aan een blad te denken…?

Beeldenker of taaldenker? Wat is het en wat is het verschil?
Heel kort gezegd denkt en ziet een taaldenker aan woorden en letters; aan de taal. Een beelddenker denkt in beelden. Betekent het dan dat als ik iets voor mij zie dat ik een beelddenker ben? Nee, zo simpel is het niet, er komt heel veel meer bij kijken….

Taaldenkers:
In ons onderwijs komt de taaldenker goed tot zijn recht. Alles wordt in taal aangeboden. Deze leerlingen kunnen vaak goed overweg met de manier van lesgeven. Dat wil nog niet zeggen dat zij ook op de juiste manier leren (dus ook zij kunnen vastlopen), maar de stijl van het onderwijssysteem past ze wel. Taaldenkers houden van volgorde/logica, van stappenplannen, instructie, tijd en regels. School is dus een prettige plek.

Beelddenkers:
Maar heb jij een sterke voorkeur voor beeld dan voel je je niet zo thuis in het klaslokaal, je voelt je snel dom omdat je anders denkt dan van je verwacht wordt. Dat komt omdat beelddenkers juist niet houden van de structuur en regels. Zij maken graag eigen beelden in hun hoofd en raken alleen maar afgeleid van al die plaatsjes, filmpjes, tekeningen etc. tijdens de les. Wanneer ze aan het woord blad denken dwaalt hun gedachte af en denken ze aan het bos waar ze afgelopen weekend met het gezin hebben gewandeld, dat was leuk! De woorden die daarna kwamen hebben ze al niet meer gehoord…. Automatiseren, aan anderen uitleggen wat je denkt, naar instructie luisteren, dat is moeilijk voor beelddenkers.
Beelddenkers zijn goed in fantaseren, aanvoelen van sferen, zoeken graag zelf uit, houden van autonomie, overzicht (het geheel), samenhang en hebben ruimtelijk inzicht.

Is het een beter dan het andere? Zeker niet, beide hebben zo hun voor- en nadelen, maar voor het leren op school is het voor beelddenkers knap lastig…… Maar daar kunnen we wat aan doen!!!
In de Leren Leren training ontdekken kinderen welke denkvoorkeur ze hebben en wat dat betekent in het onderwijs, ze leren hoe ze met dat beeldtalent om moeten gaan, welke leerstrategieen ze kunnen inzetten om slimmer, sneller en efficienter te leren. Na de training voelen ze zich niet meer dom, onzeker of ongemotiveerd. Ze weten waarom het zo moeizaam ging, waarom het niet lukte en hebben een manier gevonden om het taligonderwijs te baas te zijn! Niet door te leren als taaldenkers, maar door hun eigen beeldtalenten te benutten! Leren is leuk geworden en dus ook het klaslokaal!